Powrót do szkoły... :(

<1>

2005-09-03 15:14:52
to działa to czy nie ?

2005-09-02 22:09:05
Test