Dodaj wpis

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 19 20 21 22 23 »
Nick:Jacek Baran Radny Gminy Hyżne Dodano:2010-02-18 15:41:42 Wpis:ODPOWIEDŹ JACKA BARANA RADNEGO GMINY HYŻNE NA KŁAMSTWA I POMÓWIENIA UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ NIEBOROWA.

1 wypowiedź Pani „Emilii”: cena 15000zł, która została podana jest wyssana z palca ponieważ, żeby dostać jakiekolwiek
pieniądze z powiatu i starostwa musi być podjęta uchwała rady powiatu aby móc otrzymać jakiekolwiek pieniądze na ten cel.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA ;
Koszty zmiany obrębu geodezyjnego, zmiany numeracji domów, podziałów działek itp. na terenie sołectwa Nieborów wyniosą do 15000 zł . Koszty te poniesie Gmina Hyżne.
Koszty wymiany dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych poniesie Skarb Państwa i Starostwo
Powiatowe. Jak już mówiłem warto natomiast ponieść koszty związane z załatwianiem spraw związanych ze zmianą adresu i zmianą dokumentów/koszty dojazdów,zdjęć itp/
2 wypowiedź Pani „Emilii”: mieszkańcy Budziwoja płacili za wszystkiego rodzaju dokumenty mimo, że z inicjatywą utworzenia miasta wystąpił Rzeszów.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA ;
Wdniu 18.02.2010 roku rozmawiałem z byłym sołtysem Budziwoja, który oświadczył mi, że za wymianę dowodów rejestracyjnych, dowodów osobistych, praw jazdy oraz wymianę tablic rejestracyjnych mieszkańcy Budziwoja zapłacili 2 zł, słownie: dwa złote. Mieszkanka Białej oświadczyła mi natomiast, że wymiana tych dokumentów nic ją nie kosztowała. Informuję, że mieszkańcy Nieborowa nie będą wymieniać tablic rejestracyjnych.
3 wypowiedź Pani Emilii : we wrześniu odbędą się wybory samorządowe i jeśli zmieni się wójt może zmienić się polityka wobec przyszłej wsi i obiecane pieniądze mogą nigdy nie trafić.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA
Zgodnie z informacją z dnia 16.11.2009r. Państwowej Komisji Wyborczej wybory do rad gminnych,powiatowych, sejmików wojewódzkich, oraz Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów powinny się odbyć w terminie od 14 listopada 2010 do 9 stycznia 2011 roku. W takiej sytuacji Gmina Hyżne poniesie wymienione koszty za kadencji tej Rady i tego Wójta.
4 wypowiedź Pani „Emilii „: dlaczego nie zostały podane prawdziwe i przede wszystkim konkretne informacje za co ile
trzeba zapłacić przy wymianie dokumentów.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA ;
Została podana prawdziwa informacja, że koszty finansowe związane z wymianą dokumentów poniesie Skarb Państwa,
Starostwo Powiatowe i Gmina Hyżne.
5 wypowiedź Pani „Emilii”: dlaczego nie zostało zwołane zebranie wiejskie w tak ważnej sprawie ? Może wynika to z tego
iż zostały podane zakłamane informacje o tym, że 2 osoby w sołectwie Nieborów są przeciwne utworzeniu wsi. Moim zdaniem
na takim zebraniu ludzie mogliby dowiedzieć się za dużo rzeczy i przez co byliby temu przeciwni.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA
Dlaczego Pani kłamie ?. W dniu 27 września 2009 roku w Klubie Strażaka w Nieborowie odbyło się zebranie wiejskie
z udziałem Pana Wójta Bogusława Kotarby. Jednym z głównych punktów zebrania było omówienie spraw związanych
z utworzeniem wsi Nieborów. Pan Wójt szczegółowo omówił wszystkie koszty związane z tworzeniem wsi Nieborów. Oświadczam, że osobiście przeprowadziłem wstępne konsultacje wśród mieszkańców sołectwa Nieborów w sierpniu 2009 roku. Dotarłem do 164 osób. Do wielu nie dotarłem. Na ankietach, które dałem mieszkańcom -162 osoby opowiedziały się za utworzeniem wsi Nieborów, 2 osoby się wstrzymało, 2 osoby były przeciwne, kilka osób odmówiło podpisania ankiety. Nie ma obowiązku przeprowadzania wstępnych konsultacji. W rozmowach z mieszkańcami nikogo nie zmuszałem do poparcia ale jako inicjator utworzenia sołectwa Nieborów w 1997roku – miałem obowiązek poinformowania o zaletach utworzenia wsi.
6 wypowiedź Pani „Emilii”: dlaczego nie zostały podane informacje o tym, iż małe obszarowo sołectwo Nieborów będzie jeszcze mniejsze jako wieś ponieważ władze Nieborowa zgodziły się oddać ziemię bez uzgadniania tego z mieszkańcami.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA
Jak już informowałem z Panem Wójtem wstępnie ustaliliśmy granice przyszłej wsi Nieborów.
Jeśli w konsultacjach mieszkańcy Nieborowa opowiedzą się za utworzeniem wsi Nieborów zebranie wiejskie w Nieborowie wyrazi opinię co do granic przyszłej wsi.

Czy Nasz piękny Nieborów, który od trzynastu lat dynamicznie się rozwija nie zasługuje na to, żeby stać się najładniejszą wsią w Polsce.

Czy kilkanaście złotych poniesionych kosztów ma stać temu na przeszkodzie. Jacek Baran Radny Gmny Hyżne.
Nick:Mieszkaniec Dodano:2010-02-17 19:17:15 Wpis:Nigdy człowiek nic nie dostał za darmo. Cena 15000zł, która została podana jest wyssana z palca, ponieważ żeby dostać jakiekolwiek pieniądze z powiatu i starostwa musi zostać podjęta uchwała Rady Powiatu, aby móc otrzymać jakiekolwiek pieniądze na ten cel. Z doświadczenia wiem, że jest to niemożliwe.
Po drugie nawet mieszkańcy Budziwoja płacili za wszystkiego rodzaju dokumenty, mimo że z inicjatywą utworzenia miasta wyszedł Rzeszów a Budziwój
Po trzecie we wrześniu odbędą się wybory samorządowe i jeżeli zmieni się wójt może zmienić politykę wobec przyszłej wsi Nieborowa i obiecane pieniądze mogą nigdy nie trafić
Po czwarte, dlaczego nie zostały podane prawdziwe i przede wszystkim konkretne informacje, za co i ile trzeba będzie zapłacić przy wymianie każdego dokumentu
Po piąte, dlaczego nie zostało zwołane zebranie wiejskie w tak ważnej sprawie? Może wynika to z tego, iż zostały podane zakłamane informacje o tym, że 2 osoby w Sołectwie Nieborów są przeciwne utworzenia wsi. Moim zdaniem na takim zebraniu ludzie mogliby dowiedzieć się za dużo rzeczy i przez co byliby temu przeciwni.
Po szóste i uważam najważniejsze, dlaczego nie zostały podane informacje o tym, iż małe obszarowo sołectwo Nieborów będzie jeszcze mniejsze jako wieś, ponieważ władze Nieborowa zgodzili się oddać ziemie naszego sołectwa bez uzgadniania tego z mieszkańcami!!!
Nick:oszukana Dodano:2010-02-10 11:20:50 Wpis:Odnośnie utworzenia wsi, to koszty wymiany dowodu rejestracyjnego (min. 60 zł/1 samochód), prawa jazdy (min. 70 zł/ 1 szt. plus koszt zdjęć), dojazdów w celu załatwienia formalności (aktualizacja danych w urzędach) będzie musiał ponosić każdy osobiście, chyba że zwolennicy utworzenia wsi za to z własnego portfela zapłacą. Bardzo proszę o umieszczanie prawdziwych informacji i o niewprowadzanie osób w błąd.
Nick:Emilia Dodano:2009-02-03 21:03:50 Wpis:stronka świetna
wieś przepiękna
wszystkim polecam odwiedziny w tym malowniczym zakątku
Nick:koba Dodano:2009-01-20 17:21:51 Wpis:fajna strona lecz taka se
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 19 20 21 22 23 »