Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-01-20 21:40:38 Wpis:34 lata od zgonu mojego poprzednika na probostwie Sobolów, okazja do refleksji: Ks. Kan. Henryk Szczyrek: 1924 - 1986 I 20. Materiał zdjęciowy jest u Was, zamyślam o publikacji, by przybliżyć koronację Obrazu Maryi. Ks. Henryk miał to na uwadze 1954 wikariusz/administrator, 1968 -1978proboszcz/kustosz. Dwa lata Ks. Tadeusz Jachymiak 1980, zm. 1992 katecheta w Kolbuszowej, moje probostwo 24 VI 1980 - 6 VIII 1996. Przez miniony rok tworzyłem wiersze, jeszcze dopiszę pod tym kątem. Alleluja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-01-18 21:22:27 Wpis:Jutro kazanie dla Polskiej Wspólnoty/Aller Heiligen, proszę o modlitewne wsparcie. Wyczytałem, że kłamstwo płynie z naszego wygodnictwa czy zadufania, coś w tym jest. Pokora dyktuje wypracowanie ostatecznej prawdy, czego wszystkim trzeba życzyć. Co roku mamy Oktawę modlitw o zjednoczenie chrześcijan: 18 - 25 stycznia. Granice bratania się wyznaczy absolutna prawda Naszego Rzymsko-Katolickiego Wyznania, co z przekłamaniami różnych odłamów? czy religii?
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-01-12 10:09:48 Wpis:Z Bożą pomocą wkroczyliśmy w kolejny Rok, wzmacniajmy rodzinne powiązania na bazie publikacji O rodzinnej Niedźwiadzie, dyskutujmy z młodym pokoleniem, nawiązując do rodzinnych kręgów Ameryk, obu. Pa.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-01-08 21:44:45 Wpis:Zgłoszono kolejny artykuł, poczytajmy go z lekka:
codziennewiadomosci.infx.eu
Nick:Ks Stanislaw Bobulski Dodano:2020-01-07 22:12:11 Wpis:Najwyższy poziom uczestnictwa zobowiązanych katolików w niedzielnej Mszy św. odnotowano tradycyjnie w diecezji tarnowskiej (71,3 proc.), rzeszowskiej (64,3 proc.) oraz przemyskiej (60,4 proc.). Najniższy zaś procent był diecezjach szczecińsko-kamieńskiej (24,1 proc.) i łódzkiej (24,5 proc.)- Alleluja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-01-03 12:01:18 Wpis:Anonimowość ludzi wzrastając gwałtownie przeraża. Odpowiadając na prowokacyjne ujęcia napisałem: Z tych ojczystych dziejów narodu i rodziny wyrastamy niczym ruchome wielobarwne banieczki, jakby fragmentaryczne odpryski czującej, myślącej, wielorako reagującej ożywionej materii, ale zdominowanej przez świadomość uświadomioną i nieśmiertelną. Jesteśmy samodzielni, myślący, czujący i niezależni: byty osobowe, a przecież wzajemnie powiązani. Zmierzamy jako zrodzeni z nieskończonej miłości Wszechmogącego Boga w Chrystusie Panu ku promiennej dali.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-12-29 20:58:35 Wpis:Kolejny Rok na emigracji przynosi znaczące niespodzianki. Wzmacnia się polska wspólnota w Bazylei. Chwała Panu.Lg.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-12-24 17:13:13 Wpis:Serdeczne dzięki, nawzajem promiennych Świąt, Nowego Roku, zdrowia ciała i Ducha. Alleluja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-12-19 22:14:43 Wpis:Studium Pastoralne Rzeszów/filia PAT Kraków 1976-78; kontakt: Ks. Prof. Dr hab. Adam Kubiś, eklezjologia Kraków PAT od 1978 do 1996, zaraz potem Albert-Ludwigs-Univ. Freiburg/Braisgau Prof Dr Hab. Joseph Schumacher do dziś, temat Wkład Polskich Biskupów do Vaticanum II pod kątem Gaudium et Spes przeniesiony do Uniw. Opole: PT Ks. Prof. Konrad Glombik. Liczne publikacje Polska, Szwajcaria, USA/Chicago. Strona internetowa: www.bobulski.gatlik.com E-mail: sbobulski@googlemail.comWykaz publikacji ma kilka stronic, dotyczą Wojennych Cmentarzy w Galicji Zachodniej, rodzinnej wioski Niedźwiady, spraw katechetyczno-pastoralnych/trzeźwości, okolicznościowe medytacje.Okres pobytu nad Górnym Renem/Hochrhein był możliwy przy Badeńskim Kręgu Księży Tradycji w Szwajcarii/Baden CH-Bazylea, co się wiązało z ustaleniami Soboru Bazylejskiego(1431-1449), tzw. 4 Kompakty Bazylejskie sfinalizowały się na Vaticanum II.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-12-16 18:23:21 Wpis:Sw. Adelajda: 931 Burgundia - 999 Alzacja/Sulz F, cesarzowa, krzewicielka chrześcijaństwa Niemiec, w modlitwie wspominamy polityków, społeczników, działaczy wysokiego szczebla, sponsorów, Kościół we Francji, Niemczech, Szwajcarii. Alleluja. Sterujmy w kierunku wyszukiwania Prawdy Absolutnej, wspaniałe plany omawialiśmy wspólnie. Alleluja.  
Nick:Ks Stanislaw Bobulski Dodano:2019-12-13 21:55:03 Wpis:Nowenna do Dzieciątka Jezus, grudzień 2019, w Jego najsłodsze rączki składajmy trudne kwestie Rodziny czy Narodu. Maryja z Sw. Józefem wspomogą. Obok jest w liturgii tych dni Sw. Jan z Kęt. Ufajmy.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-12-10 21:28:54 Wpis:Dobro wzrasta z Woli Bożej przy naszej współpracy, dziękujmy za okruchy miłości serc ludzkich. Pa
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-12-04 20:32:16 Wpis:Sw. Barbara patronuje najtrudniejszym sprawom, chroniąc przed wybuchami niebezpiecznych zjawisk. Ufajmy Panu.Liczne kłopoty łagodzi modlitwa serc.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-11-26 21:21:51 Wpis:Polskie koncerty fascynują. Muzycy pracują wytrwale, ma słuchacze zachwycamy się ich brawurą.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-11-17 09:34:26 Wpis:byłem dzisiaj na prezentacji J. Turkowskiego ze Szczecina, ciekawy materiał filmowy w Kaserne/Koszary, zaraz przy muzułmańskim Ośrodku Modlitwy, jakby meczet w koszarowym pomieszczeniu, a podobno zbudują wnet osobną budowlę. Zastanawia.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-11-10 20:00:51 Wpis:To już 575 rocznica Bitwy pod Warną, ogrom historycznych zaszłości, nowy kształt Europy.Modlimy się za poległych tam rycerzy PL. Ofiary ich młodego życia owocują po stuleciach.
Nick:KStanislaw Bobulski Dodano:2019-11-07 21:45:34 Wpis:Do wiersza trzeba wykonać prezentację Wspaniałego Psałterza w ramach jednej strony, poślemy do Wydawnictwa. P. Sobieska ma to już u siebie. Pa.Twój optymizm wspomaga:Ogromniasta księga w złocie ozdobiona..Psałterz Króla Jana III. Sobieskiego, rok 1699..1. Księgi modlitw wielkich ludzi - Do dziś podziw u nas budzą,W nich dostrzega oko duszy - Świat i przestrzeń nowych wzruszeń.Nasz król Jan Sobieskim zwany - Miał swój psałterz wręcz wspaniały,Do dziś czytany wytrwale - Po łacinie napisany.2.W Prawdy Świętej tchnieniu sprawny - Kolorów nas mnóstwem wabi,Obrazki ma kolorowe - Z mnóstwem lubych miniaturek.Co literami tu oddane  - Zaraz farbami wczytano.Także do nas dziś przemawia - Ku niebian wiodąc nas miarom. Alleluja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-11-04 21:50:31 Wpis:Nadal pracują, trochę nam lżej, Dusze z Czyśćca wspomagają. Mamy remont całego domu Na Niedźwiedziu, stresowo. Alleluja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-10-31 22:40:09 Wpis:Wszyscy Święci Patronowie, Opiekunowie, Przewodnicy na drogach Odwiecznej Prawdy - czuwajcie nad Kościołem Jutra. Allleuja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2019-10-28 20:17:50 Wpis:Łańcuszek Maryjnej Prawdy.
1. Nasze dłonie szukając - Oparcia wśród życia,
Chwytają Różaniec - By prawdą się zachwycać.
Z Maryją wędrując - Szeptamy zdrowaśki,
Powtarzając za Nią - Te prawdy bezgłośnie.
2. Ona kiedyś wiernie - Z Bogiem blisko silna,
Trwa poprzez stulecia - Z kościołem tak wiernie.
Łączy ludzkie serca - Dusze twarde krusząc,
Nawet ateistów strasznych - Do wiary przyucza.
3. Znajdźmy przeto chwilkę - Na wspólny Różaniec,
W chaotycznym świecie - Niech radość powstanie.
Oczy wznieśmy ku Niej - W szczerym rozmodleniu,
Dziękując Panience - Świętej za wytrwanie. Alleluja.
Do kolejnego zbiorku pt. Matka Boża Różańcowa w Sobolowie.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >