Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-08-13 18:52:48 Wpis:Dziś mamy też Marco von Aviano 17 XI 1621 - 1699. Przypisuje mu się liczne cuda, uzdrowienia, nawet militarne zwycięstwa, np. Wiedeń 12 IX 1683, jego Msza św. dla elity Jana III Sobieskiego w kaplicy na Kahlenbergu pomijana, odzyskanie Belgradu, Bukaresztu, kolejna odsiecz Wiednia 1697/Prinz Eugen. Jan Sobieski wyruszył pod Wiedeń 11.sierpnia: 27 tys., plus 27 dział, ubłagany przez delegację papieża/Innocenty XI, bez armii oraz geniuszu polskiego króla byli sprzymierzeni bezradni, nawet mimo dyplomatycznych zabiegów Marka z Aviano. Alleluja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-08-12 17:44:45 Wpis:Francja baroku, króla Słońce Ludwika XIV, stabilizacji wiary, Św. Joanna Franciszka de Chantal: 28 I 1572 Dijon - 13 XII 1641 Moulein F, Zakon Wizytek założony przy współpracy św. Franciszka Salezego, biskupa Genewy. Matka 6-a dzieci, po śmierci męża oddaje się WIzytkom, wychowaniu dziewcząt, modlitwie, nauczaniu religii. Zakon liczy 86 placówek na świecie, w samej Francji osłabiony okropnościami rewolucji 1789, zdobył sobie wnet ogromną popularność na całym świecie. Patronka wdów. Alleluja.
Nick:K Stanislaw Bobulski Dodano:2020-08-11 22:15:41 Wpis:Streszczone dwie publikacje: Wersja USA, O rodzinnej Niedźwiadzie, Kraków 219, 293 stron, od 111 - 292 angielskie teksty Pochodzę z Niedźwiady, rok 1993, 200 stron, tutaj dodano 181 stron tekstu bez oryginalnych dokumentów czy zdjęć, według kolejnych odcinków: Rodziny/Chicago, z lat 1997 - 1999. Przetłumaczono też wypisy z metryk urodzeń. Ciekawa lektura dla starszego pokolenia Rodaków, elit młodzieży Rodów z Niedźwiady. www.bobulski.gatlik.com
Najnowsza publikacja zatytułowana: Jubileuszowe Magnifikat 50, Kraków 2020, 151 stron, prezentuje drogi posługiwania Ks. Jubilata z odniesieniem do Rodowej Niedźwiady, Wojskowej Służby 1964 - 1966 Kołobrzeg, Gdańsk, placówek duszpasterskich Tarnowskiej Diecezji: Biecz. Tarnów-Burek, Sędziszów Młpl., Bobowa, Sobolów. Napisane wierszem zestawienia oddają nastrój ducha pośród wytężonej pracy z posoborowej Emigracji Zachodu Europy, na historycznych śladach Soboru Bazylejskiego/1431nn. Po 6-u już niemal stuleciach znów my Słowianie napełniamy Bazyleę(CH) entuzjazmem wiary, gorącymi modlitwami, radykalną wiernością Bogu, podobnie jak nasi przodkowie Husyci, zaproszeni na ten Sobór. Nasze problemy dzisiaj zachwycają lekkością, dyskretnie prowadzoną śladami zawodowych sukcesów, finansowej niezależności, oddechem wolnego świata. Współczesna religia katolicka zapewnia duchową autonomię przy druzgocącej powadze kwestii wiary świętej. Rymowane jakby medytacje prowadzą nas radośnie do Chrystusa, dającego skołatanemu światu Pokój - Dobro, Wytrwanie - Piękno, Nowość zakotwiczoną historycznie - Czujność..
Nick:KsStanislaw Bobuls Dodano:2020-07-31 21:19:08 Wpis:Najnowsza publikacja Magnifikat 50 zdobywa coraz to nowe czytelnicze kręgi.Modlitwą otoczmy ich dyskretne starania o nowych sympatyków Rodu.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-07-24 21:13:35 Wpis:Bł. Kinga 1224 Węgry - 1292 Stary Sącz PL. Należy do Wielkich Polaków Sanktuarium Głogowiec, ale tylko wirtualnie, gdyż pewna ilość narodowych bohaterów dziedziny ducha, intelektu, świętości mnóstwo innych oczekuje wyróżnienia. Czasy Bł. Kingi z jej małżonkiem Bolesławem Wstydliwym wymagały jedności książąt rozbicia dzielnicowego(1138 - 1294), bezradnych wobec tatarskiego zagonu z Wiosny 1241. Skłóceni Polacy ulegli sprytnym ordyńcom pustoszącym Głodomank/Niedźwiada, Sandomierz, Kraków, południową Ojczyznę aż po Legnicę, Wrocław, Trzebnicę. Kinga chroni się w Starym Sączu, stamtąd kierując posiadłościami Rodu. Coraz to liczniejsze klasztory, twierdze świętości, rozkwitają.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-07-11 20:56:46 Wpis:Wstawiennictwo Sw. Benedykta w zmaganiach z ludzkimi słabościami, naciskami piekła, zwodami szatana, zawiścią podstępnych ludzi. Krzyż benedyktyński uwalnia od Zła. Alleluja.
Nick:KsStanislaw Bobulsk Dodano:2020-07-10 10:39:19 Wpis:PT Jarosław Bobulski/Bytom zgłasza wręcz nowe punkty rodowodu. Liczy się każda odzywka. Ufajmy.
Nick:KsStanislaw Bobuls Dodano:2020-07-07 18:10:29 Wpis:Ilości nazwiska Bobulski:
Niedźwiada 57
Kraków 17
Tarnów 16
Dębica 9
Bydgoszcz 8
Nagawczyna 6
Stasiówka 6
Zawierzbie 6
Bytom 5
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-06-15 19:27:11 Wpis:Dzisiaj św. Jolanty, żona, wzorowa matka, węgierskiego pochodzenia, mistycznie nastawiona do życia, ludzi, fundacji, opiekunka chorych, od 1279 Klaryska, Gniezno, Stary Sącz: zm. 1298. Alleuja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-06-09 18:11:23 Wpis:Uzdrawiamy wzajemną pamięcią, modlitwami, Eucharystią/Msza Święta o zdrowie, pielęgnacją, dobrocią. Bóg tak chce, byśmy sobie wielorako pomagali także w zakresie codziennego zdrowia, siły. Pa.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-06-09 18:10:16 Wpis:Uzdrawiamy wzajemną pamięcią, modlitwami, Eucharystią/Msza Święta o zdrowie, pielęgnacją, dobrocią. Bóg tak chce, byśmy sobie wielorako pomagali także w zakresie codziennego zdrowia, siły. Pa.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-05-28 16:23:38 Wpis:Raczej nie wszystko się pisze, bo wróg czatując nie śpi. Najważniejsze się szepta sercem przy sercu. W tym bardzo ludzkim odniesieniu przeżywajmy: Corocznie ponowne ognie Ducha Świętego dla wewnętrznej odnowy kochających go serc.
1. W potędze Ducha Miłości Prawdziwej - Wyrasta dobroć nadzwyczaj cierpliwa,
Kiedy serc dwoje równiutko pulsuje - Duch Święty posyła im swej łaski paliwo.
Zrozumieć bliźniacze problemy niełatwo - Przez wichury życia razami smagane,
Nawet kiedy radość nam rozpiera lica - W głębiach duszy tli się egoizm naganny.
2. Ich mroczne zakątki oporne są uczuciom - Chroni się w nich człowieczek ubogi,
Rozdać bliźnim siebie miłosiernym gestem - Potrafiłbym jak święty pustelnik nadobnie.
Do naszej pustelni egoizm przypełza - Wdzięczy się rzekomej świętości pozorem,
Zaledwie się rozwinie ten wirusik cnoty - Odmieńca masz pełniutko gdy wpełza mozolnie.
3. Ogniami zatem potężnej dobroci - Przepalmy słabości wnętrza nam lubego,
Duchem roztkliwieni mimo grzmotu cieni - Gdy się w nas buntuje zawiść Kosmatego.
Przepędzać go trzeba wytrwale od siebie - Orężem błagalnym pokuty sensownej,
Czuwając z Chrystusem Panem Zmartwychwstałym - Gdy śle nam swojego Ducha ponownie. Amen. Alleluja.
Nick:Ks Stanislaw Bobulski Dodano:2020-05-19 17:34:29 Wpis:Wdzięczny za milutkie spotkanie, zdjęcia, radość mimo zarazy. Dynamiczna rocznica święceń: 31 V 1970 - 2020.
1. Lata mnogie za nami - Tak wiele ich spłynęło,
Rok za roczkiem przechodził - Raz po raz w nich zaiskrzyło.
Łaski to bywały cuda - Natury też barwne tańce,
U Pańskich Ołtarzy trudy - Gorących lat łamańce.
2. Kazań wytrwałych snopy - Z ambon Diecezji Tarnowskiej,
Składało się wielokrotnie - Według prawideł roztropnych.
Więcej katechizacji dzieci - Wspaniałych poklasków modlitwy,
Najmłodszych uczyło się wiary - W dobroci serc ich czystych.
3. Pośród burz sakramentów - Najwięcej spowiedzi bywało,
Przy każdej niemal okazji - Łask Nieba wiernym zlewając.
Trwajcie błogosławione chwile - Kapłańskich trudów dla Nieba,
Świątyń szeroko rozwartych - Dla wiernych radosnej pociechy.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-05-16 20:58:57 Wpis:Radości mimo wszystko, nowych sił w zdrowiu, pomyślności, ufności na lepsze czasy. Alleluja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-05-01 21:50:59 Wpis:Naprawiony PC, można spokojniej wpisywać. Alleluja.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-04-14 13:17:21 Wpis:Du gehörst zu einem wunderbaren Volk, auf das Du stolz sein kannst. Pisze znajoma, jak wytłumaczyć nas Polaków Drogi Krzyża?  Trzymajmy się wzajemnie razem w uroczych modlitwach. Alleluja.  
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-04-07 20:36:15 Wpis:Im Geiste verbunden. Mehrheitlich bin ich bei den polnischen Familien, aber Hl. Messe nur mit 2 Ministranten, ganz selten in Deutschland. Immer zur Aushilfe nach den Kraften bereit. Alleluja. 
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-04-04 17:18:27 Wpis:Zatrzymane w rozbiegu plany wspaniałe.
1. Swiat jakby zastygnął - Patrząc ku biologii,
Dawno już nie widział - Pożogi tak srogiej.
Znaków pytających - Stawia groźba krocie,
Ludzkość zagrożona - W bolesnych przewrotach.
2. Bogaty czy ubogi - W zawierusze strachów,
Ku Bogu się zwraca - By z Niebios czytać znaków.
Opatrzność dyskretnie - Cofa swą opiekę,
By nas w sferach Ducha - Uwznioślić troszeczkę. Pa.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-03-31 17:10:33 Wpis:bliża się nieodwołalnie granica kolejnej młodości(77). Poza nią tylko niewielu startuje, cieszmy się wszystkim. Alleluja.
1. Patrzeć na życie darowane - Wszechmocą Boga w powołaniu,
Dobrocią ludzi naznaczone - Mimo podstępów z każdej strony.
Z Niedźwiady biednej dzięki Bogu - Ku zagranicy jasnym progom,
Wyszło się żmudną pracą losów - By dramat życia tak przeskoczyć.
2. Książek się nieco napisało - W papierów gęstwie pozostając,
Złożone biegi zdrowia śledząc - Zdobywa się kolejne ściegi.
Coraz to nowe pisząc wiersze - Gdy ciężki los rozpala serce.
Z Maryją cieplutko w modlitwie - Ufnie się Panu Niebios zakwitnie.
Nick:KsStanislaw Bobulski Dodano:2020-03-26 20:21:10 Wpis:Na bliskie 50-lecie zbieram okruchy na kolejny tomik, jakby pod kątem Wojennych Cmentarzy, sugerując ożywienie kultu Dusz Czyśćcowych/Sobolów. Obecne zawirowania prowadzą ku temu(?). 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >