LOKOS
Technikum Informatyczne – zawód technik informatyk i Technikum Logistyczne -

zawód technik logistyk, mieszczące się w Łodzi przy ul. Rojnej 33 zostały powołane

w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i cały czas się rozwijają. W szkołach

tych poszerzamy i dostosowujemy bazę dydaktyczną do potrzeb naszych uczniów.

Posiadamy nowoczesne pracownie: urządzeń techniki komputerowej i sieci

komputerowych oraz mobilną pracownię komputerową wykorzystywaną na

pozostałych przedmiotach. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne i profesjonalne

stanowiska do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: technik informatyk i technik logistyk. Nauczyciele przedmiotów

zawodowych są egzaminatorami OKE, są więc fachowcami, którzy wiedzą, jak

skutecznie przygotować uczniów do egzaminów.

Współpracujemy z zakładami pracy ,które stwarzają naszym uczniom warunki

do odbywania czterotygodniowych praktyk zawodowych.

Szkoła jest kameralna, liczy 80. uczniów, dzięki czemu mamy możliwość indywidualnego podejścia do każdego z nich, zarówno pod względem wychowawczym, jak i dydaktycznym, co przekłada się na osiąganie przez nich sukcesów na miarę ich możliwości.

Szkoła jest bezpieczna co potwierdzają ankiety przeprowadzone wśród uczniów i ich rodziców. Nie zaobserwowano problemów związanych z dyskryminacją któregokolwiek z uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzą zajęcia dotyczące akceptacji rówieśników bez względu na ich pochodzenie etniczne, odcień skóry, religię, niepełnosprawność, pochodzenie społeczne i status ekonomiczny.

Z uczniami szczególnie zdolnymi nauczyciele prowadzą indywidualną pracę, motywując ich poprzez specjalne zadania do rozwijania swoich umiejętności i samodoskonalenia. Jeden z uczniów klasy II Technikum Logistycznego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie klasy II Technikum Logistycznego wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu i jeden z nich zakwalifikował się II etapu. Jest to sukces, ponieważ olimpiada była adresowana do uczniów klas III i IV.

Atutami szkoły są jej położenie na terenie bezpiecznego osiedla mieszkaniowego Teofilów, w otoczeniu kompleksu parkowego i Aquaparku Wodny Raj (w którym młodzież szkoły korzysta z zajęć na basenie w ramach trzeciej godziny wf-u) oraz bardzo dobry dojazd autobusami komunikacji miejskiej z różnych punktów Łodzi. W budynku szkoły została przeprowadzona termomodernizacja a w ramach Funduszu Obywatelskiego wybudowano boiska wielofunkcyjne.
Dodał : -
Data dodania : 2019-03-20 00:00:00
Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy.