kategoria: Ciekawostki   dodane: 13/04/2020
Słowa oraz zwroty używane przez młodzież, niezrozumiałe dla przeciętnego Kowalskiego, określane są mianem slangu. „XD”, beka, typsa, masny i hajs to pojęcia typowe dla ludzi młodych. Podobnymi zwrotami z powodzeniem porozumiewają się oni na co dzień. Slang traktowany jest przez nich jako naturalny sposób komunikacji. Jaka jest historia slangu i dlaczego młodzież tak chętnie z niego korzysta?

Pojęcie slangu znane było już w XVIII wieku. Po raz pierwszy scharakteryzowane zostało w Anglii, gdzie określano je jako język potoczny i wulgarny. Z czasem zatraciło ono jednak swoje pierwotne znaczenie. Dziś slang to potoczna odmiana języka, jednak nie zawsze wulgarna. Używana jest przez konkretna grupę zawodową lub środowiskową.

 

Rodzajów slangu jest wiele. Okazuje się, że nie określamy w ten sposób jedynie miejskiego żargonu ludzi młodych, ale i specyficzne dla różnych grup zawodowych pojęcia. Slang obecny jest na przykład wśród lekarzy, prawników oraz informatyków. Posługując się językiem zawodowym, niekiedy również go modyfikując, tak naprawdę używają slangu. Również konkretne grupy społeczne, jak gracze, raperzy, dilerzy czy więźniowie posiadają charakterystyczne dla siebie słownictwo. W jaki sposób powstaje slang?

 

Mówi się o trzech głównych sposobach kształtowania się slangu. Pierwszym z nich jest przypisywanie nowych znaczeń słowom już powszechnie istniejącym. Drugi to zaś poddawanie ich deformacjom, najczęściej skracaniu (np. „pozdro” zamiast pozdrawiam). Wynika to między innymi z wygody, którą język potoczny się charakteryzuje. Trzeci to tworzenie ekspresywnych słów oraz połączeń wyrazowych lub zapożyczanie ich z języków obcych. Wszelkie anglicyzmy są szczególnie widoczne w slangu młodzieży. Znamy zatem sposób, w jaki tworzone są żargony. Jednak w jakim celu powstają?

 

W przypadku slangu zawodowego, wykształca się on naturalnie, wskutek częstego używania tego typu języka. Inne natomiast mogą powstawać z potrzeby ochrony oraz zatajenia pewnych informacji, dostępnych jedynie dla danej grupy. Taką funkcję pełnią one w grupach handlarzy narkotyków czy więźniów. Dlaczego jednak slang jest aż tak namiętnie używany przez młodzież?

 

Okazuje się, że wynika to z ich potrzeby odrębności. Młodzi ludzie, w czasie dorastania wchodzą w okres buntu, którego formą jest również wykształcenie się slangu. Słowa dla niego charakterystyczne są bowiem czerpane z żargonu hiphopowców, raperów oraz więźniów. Dużym źródłem inspiracji dla młodych ludzi jest również internet. Obecnie, to właśnie on na czele z językiem angielskim, dostarcza wszelkich neologizmów używanych przez młodych. To z kolei wynika ze środowiska, w którym się obracają. Nie jest bowiem tajemnicą, że dużo swojego czasu młodzi ludzie spędzają w social mediach oraz grając w gry online.

 

Dlaczego zatem młodzież tak chętnie używa slangu? Jest oni im bowiem potrzebny do określenia swojej tożsamości oraz poczucia wspólnoty z rówieśnikami. Tym samym staje się także sposobem na wyodrębnienie własnej grupy społecznej spośród innych.