kategoria: Prawo   dodane: 11/12/2020
Wiele osób ma wątpliwości co do tego, czy radca prawny i adwokat to te same zawody. Jeszcze do niedawna były to zupełnie dwa różne zawody, pomiędzy którymi być może nie istniało wiele różnic, jednak były na tyle znaczące, że dwa te zawody przedstawiały się w zupełnie odmienny sposób.

Adwokat jest zawodem, którego funkcjonowanie jest uregulowane przy pomocy ustawy o adwokaturze - to właśnie na jej mocy ustalone są zasady i wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci do pracy w tym zawodzie.

 

Zgodnie z zapisami w ustawie, adwokaci posiadają uprawnienia do:
- udzielania porad prawnych (odpłatnie bądź pro bono),
- sporządzania rzetelnych i wiążących opinii prawnych,
- opracowywania projektów aktów prawnych,
- reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych,
- występowania przed urzędami.


Jeżeli chodzi o zawód radcy prawnego, to ze względu na charakterystykę wykonywanych w jego ramach obowiązków, jego istnienie także jest regulowane stosownymi przepisami ustawy (ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku).

Zgodnie z ustawą głównym zadaniem osób pracujących w tym zawodzie jest świadczenie pomocy prawnej. W przypadku zawodu radcy prawnego należy pamiętać o tym, że zgodnie ze zmianą przepisów prawnych, która miała miejsce 1 lipca 2015 roku, przedstawiciele zawodu otrzymali uprawnienia do występowania w roli obrońcy w prawach karnych i karnoskarbowych (pod warunkiem jednak, że nie pozostają oni w stosunku pracy - najprościej mówiąc ten zapis dotyczy radców wykonujących swój zawód w oparciu o umowy cywilno-prawne).


Przed zmianą przepisów dotyczących zawodu radca prawnego, tak naprawdę pomiędzy radcami prawnymi a osobami pracujących w zawodach adwokackich jest taka, że ten ostatni posiadał uprawnienia do bycia obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Przepisy sprzed 1 lipca 2015 roku nie pozwalały radcom prawnym na wykonywanie tego rodzaju zawodowych czynności.

Wraz ze zmianą przepisów radca prawny nabył prawo do reprezentowania swojego mocodawcy w prawach karnych oraz karnoskarbowych po warunkiem jednak, że nie pozostaje on związany stosunkiem pracy. Jeszcze kilkanaście lat temu także i sprawy rodzinne były poza zasięgiem radców prawnych. Taki stan rzeczy zmieniły przepisy wprowadzone w roku 2007.


Zasadniczą i niezmienną od dawna różnicą pomiędzy zawodami jest także sposób zatrudnienia. Radca prawny może zostać zatrudniony u przedsiębiorcy na podstawie stosunku pracy, na co adwokaci nie mogą sobie pozwolić.

W ich przypadku dozwolone jest wyłącznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej, bądź pozostawanie wspólnikiem w spółce. Ponadto w przedstawicielami tego zawodu możliwe jest zawarcie wyłącznie umowy cywilnoprawnej (w przeciwieństwie do racy prawnego, który może zostać zatrudniony w oparciu o umowę o pracę).

W Europie już od wielu lat zjawiskiem niezwykle popularnym jest dualizm prawniczy. W Polsce jest to pojęcie jeszcze nie do końca poznane, choć specjaliści coraz częściej zastanawiają się nad tym, czy radcy prawni i adwokaci mogliby połączyć się w jeden efektywnie działający zawód, o szerokich kompetencjach, ale także i zwiększonych wymaganiach dla osób, chcących w nim pracować na co dzień.

 

Artykuł utworzony przy współpracy z http://adwokat.olsztyn.com.pl/ - Adwokat olsztyn