kategoria: Ciekawostki   dodane: 05/07/2022
W tej dziedzinie nauki stosuje się szeroko pojęte metody i kieruje się odpowiednimi narzędziami. Geodezja jest zagadkowa i dość ciężka do przyswojenia. Praca w tym zawodzie wymaga zaangażowania, ale osoby korzystające z usług geodetów nie muszą tego wszystkiego wiedzieć. Wystarczy, żeby orientowali się w danych na swoim terenie.

Oczywiście w samej geodezji można wyróżnić jej inne działy. Są to: fotogrametria, astronomia geodezyjna (zwana geodezją astronomiczną), teledetekcja, topografia, geodezja fizyczna, grawimetria geodezyjna, geodezja satelitarna, geodezja gospodarcza, rachunek wyrównawczy i kartografia.

 

Wyróżnić można cztery metody, którymi wykonuje się pomiary powierzchni danych działek. W każdej firmie przeważają inne, ale najlepiej znać je wszystkie, bo nie wiadomo, kiedy mogą się przydać. Czasem taka znajomość może być plusem, bo zaskakując swoją wiedzą pracodawcę można mu zaimponować.

 

Pomiary triangulacyjne – metoda ta polega na pracy w bardzo doprecyzowanym pomiarze kątów pomiędzy punktami sąsiadującymi ze sobą oraz długości co najmniej jednego boku w sieci składającej się z trójkątów. Dzięki temu można obliczyć oraz wyrównać wszelkie pomiary i określić współrzędne geodezyjne wszystkich punktów wcześniej wspomnianej sieci. Najważniejszym celem jest określenie kształtu i wymiaru ziemi. Niezwykle kluczowa w całym procesie jest precyzja.

 

Pomiary poligonowe – wykonuje się je w wysokich temperaturach. Wtedy wszelkie komórki i cząstki są wstanie działaś wedle systemu poślizgu. W zależności od liczby tych cząstek można wyróżnić prostą lub złożoną poligonizację – tworzy się to podczas odkształcenia plastycznego. Prosta występuje w przypadku, gdy aktywny jest tylko jeden system poślizgowy, a złożona, gdy jest tego o wiele więcej. Jest to dość prosta zależność i łatwa metoda do zrozumienia.

 

Pomiary niwelacyjne – są to tak zwane pomiary wysokościowe. Wyznacza się różnicę wysokości pomiędzy punktami na danym terenie, który jest w danym momencie „pod obserwacją”. Niwelacja dzieli się na bardzo dużo rodzajów: geometryczna, satelitarna, barometryczna, hydrostatyczna, fotogrametryczna i trygonometryczna. Najprostsza i najpopularniejsza jest niwelacja satelitarna, gdzie wszelkie pomiary wykonuje się za pomocą globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Poza tym wszystkie te rodzaje są wykorzystywane w geodezji, jedne mniej, drugie bardziej powszechnie. Warto zaznaczyć, że niwelacje zawsze wykonują dwie osoby. Jedna odczytuje wyniki, druga ustawia urządzenie.

 

Pomiary tachimetryczne – pomiary, które wykonuje się szybko. Słowo tachimetria pochodzi z języka greckiego. Jako jedna z metod pomiarowych pojawiła się na początku XIX wieku. Pomiary wykonuje się w oparciu o znane wcześniej współrzędne geodezyjne.

 

Narzędzia, które wykorzystywane są w pomiarach geodezyjnych również są tylko cztery. Są to: pomiary busolowe, stolikowe i najbardziej wszystkim znane teodolitowe oraz GPS. Teodolit to urządzenie, które przynajmniej raz każdy widział. Rozstawiane jest na trzech nogach i służy do pomiaru kątów poziomych i pionowych. Wyposażony jest w lunetę, które może się obracać, dzięki czemu urządzenie to może stać w miejscu. GPS natomiast mierzy czas dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. Ciekawe jest to, że z jego usług może korzystać każdy. Jedynym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego odbiornika GPS.

Artykuł zrealizowany przy współpracy z firmą PRYZMAT GEODEZJA - geodeta sopot