Przenoszenie bloga do PRV.PL


Jeżeli chcesz przenieść swojego bloga na PRV.PL bez żadnych opłat, to wykonaj następujące czynności:  1. Dokonaj rejestracji w PRV.PL

  2. Załóż stronę z WordPressem - jeżeli nie wiesz jak tego dokonać, to skorzystaj z filmu instruktażowego »

  3. Przygotuj plik XML z kopią bloga, zrobioną za pomocą Narzędzia do Eksportowania bloga (zgodnego z WordPressem)

  4. Dokonaj importu bloga do PRV.PL, korzystając z poniższego opisu »


I w zasadzie to wszystko, czego potrzebujesz do przeniesienia bloga ;)

Dodatkową opcją (oczywiście również darmową), jest możliwość dodania tzw. domeny zewnętrznej (czyli spoza PRV.PL).
Jeżeli posiadasz już domenę pod którą ma być widoczny Twój blog, to skorzystaj z tego opisu »