phpMyAdmin

PhpMyAdmin to popularne narzędzie do zarządzania bazami danych MySQL. Dostępne jest w ramach oferowanego pakietu hostingowego w skład którego wchodzą bazy danych MySQL. PhpMyAdmin umożliwia w prosty sposób wykonywanie operacji na tabelach i rekordach baz danych oraz administrację nimi, a to wszystko z poziomu przeglądarki internetowej.

Podsumowując dzięki phpMyAdmin możesz:

  • tworzyć, kopiować, usuwać, zmieniać nazwy i modyfikować tabele;
  • usuwać, edytować i dodawać pola
  • wykonywać dowolne instrukcje SQL, nawet sekwencje zapytań
  • zarządzać indeksami pól
  • tworzyć i wczytywać zrzuty tabel
  • wczytywać tekst z plików do tabel
  • eksportować dane do formatów CSV, XML i Latex
  • sprawdzać spójność powiązań
  • automatycznie łączyć odpowiednie tabele za pomocą zapytania-przez-przykład
  • przekształcać składowane dane do dowolnego formatu używając zestawu predefiniowanych funkcji.