kategoria: Biznes i finanse   dodane: 19/11/2020
Zwiększanie produktywności przy minimalizowaniu wysiłków nie musi być utopijną ideą. Bardzo duże znaczenie ma charakter podjętych działań, które doprowadzają do zwiększonych efektów. Jednym z przydatnych narzędzi, może być rozkład Pareto w biznesie.
Wiele zjawisk zachodzących w ekonomii, zarządzaniu, a także finansach i życiu społecznym, możemy opisać za pomocą zasady , czy też rozkładu Pareto.

Socjolog Vilfredo Pareto odkrył, że 20% ludzi na świecie dzierży 80% światowego bogactwa. Tą zasadę możemy przełożyć na różne dziedziny życia, np. nosimy tylko 20% ubrań , gdy 80% nie jest używana , aby zrozumieć większość tekstów w obcym języku musimy opanować 20% słownictwa, a 80% będzie niewykorzystana, 80% efektów jest wywołana przez 20% przyczyn, itp. Ten ostatni przykład doskonale obrazuje, jaką ścieżką należy iść, aby firma przynosiła realne zyski.

Zatem, jak wykorzystać zasadę Pareto w biznesie?

Kluczową sprawą jest wdrażanie takich działań, które będą miały największe znaczenie dla efektu końcowego. Oznacza to, że przeznaczając około 20% czasu na niezwykle trudne i istotne zagadnienia, jesteśmy w stanie osiągnąć 80% celu. Jeśli zaś zrobimy odwrotnie, czyli poświęcimy 80% czasu na mało istotne sprawy i projekty, przyniesie nam to jedynie 20% zysku.
Przedstawionych liczb w ujęciu procentowym nie należy brać dosłownie. Równie dobrze rozkład Pareto w biznesie, może być oparty o zestaw 5%/95% lub 15%/85%, itp. Chodzi tu głównie o asymetrię, dzięki której robiąc istotne rzeczy, osiągamy lepsze wyniki.
Szukając odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać zasadę Pareto w biznesie, wróćmy na chwilę do opisanego powyżej rozkładu bogactw wśród ludzi. Niezwykle ważne jest, abyśmy zrozumieli, że choć 20% osób ma w rękach 80% światowego bogactwa, to nie są nigdy to te same osoby. Rozkład Pareto w biznesie nie przekreśla naszych szans na zdobycie majątku, ponieważ lista najbogatszych osób stale się zmienia.
Zależność, jaka występuje między zjawiskiem, jakim jest większa produktywność a rozkład Pareto musi uwzględniać gotowość do stawiania sobie wysokiej poprzeczki.
Jeśli działamy na ogół bezpiecznie, ostrożnie i bez większego wysiłku, osiągając średnie lub poniżej średniej efekty, wówczas nie możemy mówić o zwiększonej produktywności. Takie podejście jest dobre na początku prowadzenia działalności, kiedy stawiamy pierwsze kroki i obawiamy się upadku.
Plan odnośnie tego, jak wykorzystać zasadę Pareto w biznesie zakłada podjęcie ryzyka, jakie wiąże się z wykonaniem zadania. Nie bez znaczenia jest też wykazanie się sprytem i inteligencją.

Jeżeli chcemy wprowadzić w czyn ideę, jaką jest większa produktywność a rozkład Pareto, możemy posłużyć się pytaniami, takimi jak:


  1. Czy w zadaniu, które wykonuję może ktoś mnie zastąpić?
  2. Które działania wymagają natychmiastowego wdrożenia? Lub inaczej- co muszę zrobić teraz, aby poprawić znacząco
efekt końcowy?
  3. Jak czynność, którą wykonuję wpłynie na efekt końcowy? Czy mogę ją pominąć? Czy ma istotne znaczenie
dla całego projektu? Co się stanie, gdy nie wykonam tej czynności?

Jak widać, minimalizowanie zbędnych działań jest kluczowe. Skupienie się na najważniejszych sprawach pociągnie za sobą efekty w postaci rozwikłania pozostałych problemów. Rozwiązanie 20% istotnych spraw, daje 80% rozwiązania wszystkich problemów.
Większa produktywność a rozkład Pareto jest ściśle ze sobą powiązana i daje realne zyski. Początkowo może być trudno oddzielić nam sprawy ważne od mniej istotnych. Jednak praktyka, czyni mistrza i nawet jeśli na starcie uda nam się osiągnąć proporcje 40%/60%, to śledząc własne poczynania i dokonując analizy, które z działań przyniosły firmie największe profity, następnym razem będziemy celowali trafniej i podejmowali lepsze decyzje.