kategoria: Biznes i finanse   dodane: 24/11/2023
Napisanie dobrego życiorysu zawodowego w dużym stopniu ułatwia zdobycie pracy. CV powinno być więc jak najbardziej profesjonalne. Poza opisaniem w nim swojego doświadczenia zawodowego warto zwrócić uwagę na dodanie umiejętności. Dlaczego jest to takie ważne i jakie kompetencje najlepiej umieścić w dokumencie aplikacyjnym?

Dlaczego warto wpisać umiejętności w życiorysie zawodowym?

Profesjonalny życiorys zawodowy powinien składać się z kilku ważnych sekcji. Kluczowe są dane osobowe, doświadczenie, wykształcenie oraz posiadane kompetencje. Dlaczego ważne jest, aby wpisać umiejętności do CV? Istnieje ku temu kilka powodów. Przede wszystkim to istotny element autoprezentacji. Dzięki odpowiedniemu opisaniu swoich kompetencji można pokazać rekruterowi i potencjalnemu pracodawcy, co tak naprawdę się potrafi. Często mówi to więcej o kandydacie niż sam „suchy” opis doświadczenia.

Właściwe pokazanie swoich kompetencji to także szansa na to, by wyróżnić się na tle konkurencji. Jeżeli dany kandydat nabył umiejętności, których inni nie mają albo nie pokusili się o ich opisanie, od razu zyskuje nad nimi przewagę.

Warto przy tym pamiętać, że umiejętności w CV powinny odpowiadać wymaganiom konkretnego pracodawcy. Bardzo istotne jest więc, aby personalizować swój życiorys zawodowy, a nie wysyłać go hurtowo. Należy uważnie przeczytać ofertę zatrudnienia i na tej podstawie zdecydować, jakie umiejętności są najbardziej oczekiwane na danym stanowisku. Jeśli się je ma, powinno się to uwypuklić w swoim CV – w ten sposób można zyskać przychylność pracodawcy.

Jak widać, wpisanie umiejętności w życiorysie zawodowym jest ważne. To jeden z elementów, na których podstawie rekruter podejmuje decyzję o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną.

Umiejętności twarde w CV

Podstawą jest ujęcie swoich kompetencji twardych w CV. To konkretne umiejętności praktyczne, a także merytoryczna wiedza dotycząca określonej branży lub dziedziny. Mianem tym określa się więc np. obsługę konkretnych programów komputerowych, znajomość języka obcego, posiadanie prawa jazdy lub innych uprawnień. Pracodawcy z różnych sektorów bardzo cenią umiejętności twarde, dlatego nie można zapomnieć o ich wpisaniu.

Umiejętności miękkie w CV

Równie istotne co kompetencje twarde, są umiejętności miękkie. To predyspozycje i cechy, które wpływają na zachowanie w różnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, relacje z ludźmi itp. W tym przypadku wyjątkowo cenione jest kilka konkretnych umiejętności. Wśród nich znajduje się m.in. komunikatywność, kreatywność, współpraca w zespole, proaktywność, chęć pogłębiania wiedzy, analityczne myślenie, zdolność rozwiązywania problemów, samodzielność oraz dobre zarządzanie czasem. Oczywiście należy wpisać tylko takie kompetencje miękkie, które faktycznie się posiada. Trzeba być także przygotowanym na to, że na rozmowie kwalifikacyjnej rekruter może poprosić o udowodnienie ich, np. poprzez podanie przykładu sytuacji, w której wykorzystało się konkretną umiejętność.