kategoria: Biznes i finanse   dodane: 21/01/2020
To, że bogactwo w większości zmienia ludzi, wydaje nam się oczywiste. Zwykle zauważamy jedynie negatywne skutki tej przemiany. Człowiek z większą ilością pieniędzy staje się zarozumiały i dystansuje się od innych. Pod wpływem bogactwa osobowość człowieka oraz jego zachowanie staje się inne. Jednak jak posiadanie pieniędzy wpływa na psychikę samego bogacza? Jakie zmiany w niej zachodzą?

Charakter człowieka zmienia się całe życie, jednak pod wpływem konkretnych sytuacji i bodźców modyfikacje te są szczególnie widoczne. Jedną z ważnych zmian w życiu jest podwyższenie statusu materialnego. Wówczas dana osoba może zmienić się nie do poznania.

 

Jak bogactwo wpływa na psychikę?

 

Większa ilość pieniędzy wyzwala w człowieku poczucie wyższości. Przynależność do lepszej klasy społecznej definiuje daną osobę jako bardziej wartościową oraz zasługującą na uznanie i szacunek. Wzrasta w niej skłonność do narcyzmu oraz koncentracji jedynie na własnych potrzebach. Przez to wypierana jest w nich również empatia. Zatracają zdolność współodczuwania oraz niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Dlaczego? Gdyż pieniądz traktują jak swojego rodzaju symbol prestiżu i statusu. Dzięki temu przestają należeć do niższej klasy i nie utożsamiają się z ludźmi, którzy się w niej znajdują. Wówczas nie potrafią z nimi współodczuwać.

 

Ciekawym okazuje się jednak fakt, że ludzie posiadający wysoką samoocenę (nie wyrobioną przez posiadanie pieniędzy), kapitału nie traktują jako wyznacznika statusu. Jest on jedynie narzędziem do uzyskania innych korzyści, np. materialnych. Posiadanie pieniędzy nie stanowi jednak celu samego w sobie. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości traktują je natomiast jako sposób na podniesienie własnej samooceny.

 

W osobach posiadających duże ilości pieniędzy rośnie poczucie sprawczości, czyli władzy. Są przekonani o swojej nieomylności (bo przecież swoimi decyzjami doprowadzili do wzbogacenia się). To z kolei wyjaśnia fakt, że bogaci ludzie mniej boją się śmierci. Myślenie o pieniądzach zajmuje im głowę na tyle, że nie pozostaje czasu na rozterki egzystencjalne. Gdy jednak takowe się pojawią rozwiązują je bardzo pragmatycznie i powierzchownie. W przypadku choroby bowiem są w stanie pozwolić sobie na kosztowne leczenie. Pieniądze uspokajają ich podobnie jak religia czy silne więzy społeczne.

 

Przeprowadzono badania, które dowiodły, że na niektórych bogaczy pieniądze działają podobnie jak narkotyki. Na ich widok uruchamia się w mózgu ośrodek nagrody. On z kolei wpływa na odczuwanie przyjemności. Natychmiastowa stymulacja (tak jak w przypadku narkotyków) może prowadzić do stałej chęci jej odczuwania, czyli do uzależnienia.

 

Zmiany zachodzące w psychice człowieka posiadającego pieniądze nie muszą mieć jednak jedynie negatywnych skutków. Motywacja do podejmowania wyzwań, pewność w działaniu oraz wysoka samoocena mogą być pomocne w przypadku, kiedy dana osoba zostanie odrzucona przez środowisko lub określoną grupę ludzi. Wówczas, dalej będąc przekonanym o własnej wartości, nie odniesie ona poważnych szkód na psychice.