kategoria: Biznes i finanse   dodane: 17/04/2020
Często obserwujemy wzrosty lub spadki wartości walut. Zwykle nie są one znaczące, jednak każdego dnia „cena” danej waluty ulega zmianie. Wyraźnie zauważane wzrosty lub spadki są zwykle rozciągnięte w czasie, lecz ich wpływ na gospodarkę całego kraju jest ogromny. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jeszcze parę lat temu za złotówkę można było kupić cały chleb, a dziś nie starczy ona nawet na pół bochenka? Dowiedz się, jakie czynniki wpływają na „cenę pieniądza”.

Inflacja

 

Pierwszym z podstawowych czynników wpływających na zmianę wartości pieniądza jest inflacja. Zjawisko to polega na wzroście przeciętnego poziomu cen w gospodarce, której skutkiem jest spadek wartości pieniądza. Aby waluta danego kraju się umocniła, jego inflacja powinna utrzymywać się na jak najniższym poziomie, a jego wzrost gospodarczy, czyli wartość krajowego produktu brutto (PKB), musi natomiast być jak najwyższy. Jeżeli oba te warunki zostają spełnione, dana waluta się umacnia. Są to jedne z najważniejszych czynników kształtujących wartość pieniądza.

 

Stopy procentowe

 

Regulacje dotyczące stóp procentowych również wpływają na wartość waluty. Czym są? To koszt kapitału, który pożyczkobiorca musi zapłacić, pożyczając z banku pieniądze. Jest to stały element transakcji, w przypadku brania kredytu. Obniżanie bądź podwyższanie oprocentowania może przynieść określone efekty w stosunku do inflacji. Pierwszy sposób ma na celu pobudzenie gospodarki (czego późniejszym efektem jest wzrost inflacji), natomiast drugi prowadzi do obniżenia się inflacji.

 

Handel zagraniczny

 

Kolejnym ważnym czynnikiem jest bilans handlu pomiędzy danym krajem a zagranicą. Ceny towarów importowanych i eksportowanych wpływają na umacnianie się i osłabienie waluty. W grę wchodzą również usługi, dywidendy i odsetki. Jeśli bilans handlowy danego państwa (czyli różnica pomiędzy ilością importu i eksportu) zmienia się na jego korzyść (czyli więcej towarów jest eksportowanych), wówczas kurs jego waluty rośnie. Jeżeli natomiast dany kraj w większym stopniu opiera się na eksporcie, wartość jego waluty spada.

 

Dług publiczny

 

Rosnący dług publiczny, czyli nieuregulowane zobowiązania dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz depozytów, również ma znaczny, negatywny wpływ na inflację. W konsekwencji natomiast na spadek wartości waluty. Okazuje się zatem, że zaciąganie kredytów jest dla państwa niekorzystne. Prowadzi również do uzależnienia się od zagranicznego kapitału, czyli tzw. długu zagranicznego.

 

Polityka i prawo

 

Polityka gospodarcza państwa oraz stabilność przepisów prawa to zachęta dla zagranicznych inwestorów. Kraj, w którym przepisy prawne są jasne i stabilne stanowi korzystne miejsce do inwestycji. Jeżeli natomiast polityka oraz prawo bardzo często się zmieniają, a w dodatku nakładane są bardzo wysokie podatki, państwo cierpi na brak zagranicznych propozycji współpracy., co obniża wartość jego waluty.