kategoria: Biznes i finanse   dodane: 10/02/2020
Prowadzenie biznesu oraz bycie swoim własnym szefem wydaje się być spełnieniem marzeń. W wielu przypadkach to właśnie zrezygnowanie z etatu oraz założenie swojej działalności pozwoliło pracownikom rozwinąć skrzydła. Zarządzanie firmą wiąże się jednak z szeregiem obowiązków. Nieprzestrzeganie ich może przyczynić się do poważnych problemów, a nawet upadku biznesu. Jak się przed tym ustrzec? Poznaj swoje zobowiązania.

Pracownik

 

Jednym z najważniejszych obowiązków wobec pracowników jest zapewnienie im wynagrodzenia za wykonaną pracę. Oprócz tego pracodawca zobowiązany jest do skierowania podwładnego na badania lekarskie. Potwierdzą one lub wykluczą możliwość wykonywania przez niego pracy na stanowisku, które oferuje pracodawca. Jeżeli natomiast twoja działalność związana jest z branżą spożywczą, dodatkowo musi on posiadać książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

Jako pracodawca masz obowiązek prowadzić tzw. teczkę pracowniczą każdego z podwładnych. Powinny się w niej znajdować dokumenty dotyczące zatrudnienia, przebiegu pracy oraz jej zakończenia. Teczka musi być przechowywana przez 50 lat. Nieprzestrzeganie tego prawa może grozić karą grzywny do 30 tys. zł.

Dodatkowo każdy pracownik powinien posiadać imienną kartę płac. Sporządzone w niej dane informują o jego wynagrodzeniu i świadczeniach. Oprócz tego podwładny musi dostać kartę, w której zostanie odnotowany fakt przydzielania mu odzieży roboczej czy ekwiwalentu pieniężnego.

 

BHP

 

Wówczas gdy nowy pracownik podejmuje pracę w twojej firmie, musisz skierować go na odpowiednie szkolenie BHP. Tam dowie się on, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko wypadków oraz urazów w pracy. Obowiązkowo musisz również ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe na danym stanowisku.

Odpowiednie oznakowanie budynku jest także bardzo ważne. Zgodnie z przepisami BHP musisz umieścić tabliczki informujące, np. o wyjściu ewakuacyjnym.

 

Urząd Skarbowy, ZUS

 

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do odciągania podatków do Urzędu Skarbowego. Są to na przykład: podatek dochodowy, podatek dochodowy za pracowników czy podatek VAT. Wiąże się to z przygotowywaniem oraz przesyłaniem mnóstwa dokumentów i wniosków.

Jeżeli zatrudniasz nowego pracownika (dotyczy umowy o pracę i umowy zlecenie), w ciągu 7 dni jesteś zobowiązany do poinformowania o tym ZUS. Od tej pory co miesiąc musisz wysyłać deklarację ZUS DRA, czyli rozliczenie wszystkich składek i świadczeń składanych na rzecz ubezpieczenia społecznego.

Jest to jedynie wycinek najważniejszych zobowiązań wobec US oraz ZUSu. Prowadzenie własnej działalności wiąże się z mnóstwem papierologii. Jako początkujący przedsiębiorca możesz chcieć zająć się księgowością zupełnie sam, jednak szybko zauważysz, że jest to bardzo czasochłonne. W takim wypadku warto jest rozważyć opcję skorzystania z usług biura rachunkowego. TaxSupport to firma, która zajmie się twoim biznesem w zakresie księgowości, doradztwa oraz rozliczeń kadrowo-płacowych. To opcja szczególnie korzystna dla osób, które nie potrzebują lub nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie księgowej na pełen etat. Biura rachunkowe zwykle są tańszym rozwiązaniem.

 

Ewidencja

 

Pracodawca posiada szereg obowiązków ewidencyjnych. Musi prowadzić spis, wykaz ilościowy, wartościowy lub asortymentowy. Rodzaj ewidencji uzależniony jest od specyfiki działalności, form jej opodatkowania itp. Do najpowszechniejszych należy ewidencja przychodów, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja pracownicza oraz prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Urząd Statystyczny

 

Przedsiębiorca posiada również zobowiązania dotyczące składania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązkowi podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przesyłane dane służą badaniu sytuacji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości.

 

Tekst zamieszczony przy współpracy z taxsupport.pl - biuro rachunkowe wrocław