kategoria: Zdrowie i medycyna   dodane: 03/02/2023
Odtrucie alkoholowe dla większości osób uzależnionych stanowi pierwszy krok na drodze do trzeźwości. Dzięki detoksykacji poalkoholowej możliwe jest odzyskanie równowagi organizmu pacjenta nawet po długotrwałych ciągach alkoholowych. Nałóg rozwija się podstępnie i stopniowo, w zaawansowanych stadiach charakteryzując się niemożnością samodzielnego odstawienia substancji odurzającej przez uzależnionego. Z tego względu osoby, które chcą pokonać alkoholizm, korzystają z pomocy specjalistów i pod ich okiem stopniowo trzeźwieją oraz uczą się żyć w abstynencji. Przeprowadzenie detoksu alkoholowego nie polega jednak wyłącznie na rezygnacji ze spożywania alkoholu etylowego. Konieczne jest odpowiednie wsparcie pacjenta i jego organizmu. Nawodnienie, odżywienie, regeneracja, ograniczenie objawów odstawiennych – to główne cele, dla jakich stosuje się terapię uzależnień z wykorzystaniem odtrucia organizmu.

Zbyt szybkie odstawienie alkoholu może okazać się niebezpieczne dla zdrowia alkoholika, a przede wszystkim nieskuteczne. Jeżeli nałogowcy decydują się na samodzielną rezygnację z picia alkoholu z dnia na dzień, powinni liczyć się z możliwością wystąpienia nieprzyjemnych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Ich nasilenie zwykle skłania uzależnionych do ponownego sięgnięcia po trunek i powrotu do nałogu. Zastosowanie powszechnego klina jest jednak początkiem błędnego koła, w które może popaść każdy alkoholik, który nie zdecyduje się na rozpoczęcie kompleksowej terapii alkoholizmu. Zapijanie dolegliwości wynikających z głodu alkoholowego zwiększa stan zatrucia alkoholowego nałogowca i blokuje regenerację jego organizmu. Stała abstynencja, którą rozpoczyna odtrucie alkoholowe, umożliwia szybkie usunięcie z ustroju szkodliwych substancji, oczyszczenie organizmu, wydalenie półproduktów przemiany materii alkoholu etylowego, wyrównanie poziomu gospodarki wodno-elektrolitowej.

Uzależnienie od alkoholu a przerwanie ciągu alkoholowego – jak odtrucie alkoholowe pomaga odstawić używkę?

Osoba uzależniona, rozpoczynająca odtrucie alkoholowe, nie może liczyć na to, że dzięki detoksykacji wyzdrowieje z choroby alkoholowej. Specjaliści uważają bowiem, że alkoholikiem zostaje się na całe życie, ale można je spędzić w trzeźwości. Długotrwała abstynencja sprzyja wycofaniu niektórych zmian metabolicznych i biochemicznych, jakie zachodzą w organizmie osoby uzależnionej pod wpływem działania toksyny. Dotyczy to również uszkodzeń wielonarządowych. Etanol upośledza funkcjonowanie organów takich jak: wątroba, nerki, żołądek, serce, trzustka. Zniszczeniu może ulec również ich struktura, co wpływa na powstanie niektórych schorzeń przewlekłych.

 

W wyniku długotrwałego nadużywania alkoholu etylowego zmienia się poziom jonów podstawowych pierwiastków obecnych w krwiobiegu nałogowca. Dotyczy to przede wszystkim potasu, wapnia, sodu i magnezu, które wypłukiwane są z organizmu pod wpływem działania etanolu. By przywrócić normalny sposób funkcjonowania psychofizycznego organizmu, konieczne jest wyrównanie poziomu elektrolitów, substancji odżywczych i nawodnienie ustroju. Nie jest to możliwe, gdy w krwiobiegu pacjenta nadal krążą toksyny, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wchłanianie witamin i minerałów.

 

By przerwanie ciągu alkoholowego przyniosło oczekiwane rezultaty terapeutyczne, powinno być przeprowadzane pod okiem specjalistów. Dysponują oni nie tylko odpowiednim sprzętem i medykamentami koniecznymi do zapewnienia bezpieczeństwa terapii, ale również ekspercką wiedzą. To dzięki niej wiedzą, jak adekwatnie i szybko reagować na objawy, z jakimi zmaga się niemal każdy trzeźwiejący alkoholik.

Jak odtrucie alkoholowe (detoks alkoholowy) pomaga w leczeniu alkoholizmu?

Odtrucie alkoholowe stanowi podstawowe działanie większości alkoholików w celu ograniczenia spożycia alkoholu i całkowitego jego odstawienia. Rezygnacja z używki sprzyja rozpoczęciu kompleksowego leczenia choroby alkoholowej. Wyłącznie osiągając stan trzeźwości, nałogowiec może podjąć świadomą i dobrowolną decyzję o własnym udziale w psychoterapii i korzystaniu z metod wspomagających terapię (w tym również z wszywki alkoholowej). Zależnie od stanu zdrowia pacjenta, detoksykacja trwa od 1,5 godziny nawet do kilkudziesięciu godzin. Podczas niej pacjentowi podaje się dożylną suplementację w postaci kroplówek witaminowych oraz odpowiednie farmaceutyki, dobrane indywidualnie do jego potrzeb i możliwości. W ośrodku leczenia uzależnień detoksykację stosuje się w celu szybkiej i skutecznej poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego uzależnionego człowieka. Przeprowadzenie jej w domu pacjenta (również podczas wizyt domowych) jest najczęściej nie tylko nieskuteczne, ale wręcz niebezpieczne.

 odtrucie alkoholowe

Odtrucie alkoholowe pomaga w leczeniu alkoholizmu głównie dzięki profesjonalnemu doborowi metod i środków stosowanych podczas detoksykacji pod okiem specjalistów. W tym celu konieczne jest poznanie indywidualnych potrzeb każdego chorego. Lekarz podczas wizyty konsultacyjnej pacjenta w Centrum Medycznym Galmedic weryfikuje istnienie wskazań do rozpoczęcia detoksykacji oraz eliminuje ewentualne przeciwwskazania. Ocenia stopień uzależnienia nałogowca, natężenie objawów zatrucia alkoholowego i głodu alkoholowego. W niektórych przypadkach zleca wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych lub obrazowych.

Etapy odtruwania alkoholowego – jak przeprowadzić skuteczną detoksykację?

Po pozytywnej kwalifikacji pacjenta do procesu odtruwania organizmu, pierwszy etap skutecznego detoksu rozpoczyna się od podania choremu dożylnej suplementacji. W tym celu przedstawiciel personelu pielęgniarskiego wykonuje wkłucie do żyły obwodowej pacjenta, zwykle zlokalizowane w zgięciu łokciowym. Wewnątrz żyły umieszcza się wenflon, za pośrednictwem którego bezpośrednio do krwiobiegu chorego docierają substancje zawarte w składzie kroplówki witaminowej. Dożylne wlewy stosowane podczas odtrucia alkoholowego zawierają jony podstawowych pierwiastków, które rozpuszczone są w roztworze energetycznej glukozy. Dożylna infuzja płynów trwa zwykle kilkadziesiąt minut, podczas których pacjent przebywa w komfortowych i dyskretnych warunkach jednoosobowego pokoju z dostępem do łazienki.

 

Niektórzy pacjenci już podczas podawania im kroplówek witaminowych odczuwają pierwsze efekty ich działania. Ponieważ składniki zawarte we wlewie przyspieszają proces wydalania etanolu i produktów przemiany jego materii z krwiobiegu, alkoholik szybciej trzeźwieje. W związku z tym może również odczuwać objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA). Oczyszczanie organizmu po alkoholu nie może zatem ograniczać się wyłącznie do nagłego odstawienia alkoholu i poprawy ogólnego stanu pacjenta.

Na czym polega odtruwanie alkoholowe i leczenie objawów zespołu abstynencyjnego?

To, ile trwa odtrucie alkoholowe, zależy głównie od zaawansowania objawów choroby alkoholowej i stadium jej rozwoju. Nie bez znaczenia jest ilość alkoholu wypijanego przez nałogowca, długość ciągów alkoholowych i ewentualnych okresów abstynencji. Wszystkie te czynniki wpływają na uciążliwość objawów głodu alkoholowego, z jakimi zmaga się większość nałogowców odstawiających substancję odurzającą. Pacjentom, którzy decydują się na odtrucie alkoholowe, Kraków proponuje opiekę wykwalifikowanych specjalistów w Centrum Medycznym Galmedic. Dzięki ich adekwatnym reakcjom można odpowiednio wcześnie złagodzić objawy głodu odstawiennego. Chorym, którym doskwierają m.in. bóle głowy, nudności, wymioty, napady drgawek, przyspieszone bicie serca, lekarze proponują leczenie farmakologiczne. W celu ograniczenia przykrych objawów stosuje się zwykle dożylne lub domięśniowe środki farmakologiczne – leki przeciwbólowe, przeciwwymiotne, uspokajające, nasenne. Można je podać już podczas dożylnej suplementacji witamin i substancji odżywczych bezpośrednio w kroplówce witaminowej.

Kiedy i gdzie przeprowadzać odtrucie alkoholowe? Wizyty domowe, samodzielny detoks czy odtrucie poalkoholowe w placówce medycznej?

Odtrucie alkoholowe organizmu zaleca się każdemu uzależnionemu w celu oczyszczenia organizmu z toksyn po spożyciu zbyt dużej ilości alkoholu etylowego. Terapię można rozpocząć na każdym etapie uzależnienia, niezależnie od stopnia jego zaawansowania i natężenia objawów. Detoksykację przeprowadza się, by przywrócić równowagę ustroju, przerwać ciąg długotrwałego spożywania alkoholu, umożliwić alkoholikowi uczestnictwo w dalszej terapii. Istotne jest, by podczas odtrucia poalkoholowego pacjent przebywał pod ścisłą opieką specjalistów. W Centrum Medycznym Galmedic stale monitorują oni stan chorego i kontrolują jego parametry życiowe. Przerwanie ciągu alkoholowego wiąże się bowiem z możliwością wystąpienia nagłych reakcji organizmu uzależnionego chorego. Profesjonalne odtrucie alkoholowe pozwala na bezpieczne odstawienie używki, bez konsekwencji zdrowotnych i psychicznych dla chorego. Podczas pobytu w specjalistycznej placówce medycznej ogranicza się ryzyko wystąpienia powikłań po odstawieniu alkoholu i nawrotu choroby alkoholowej.