kategoria: Finanse   dodane: 30/03/2023
Na unieważnienie kredytu we frankach nie ma określonego terminu, również do podpisania ugody nie został wyznaczony proceduralny termin, jednak należy pamiętać, iż o ile pozew o unieważnienie kredytu nie zamyka drogi do ugody to podpisanie ugody z bankiem w sprawie kredytu przekreśla możliwość dochodzenia roszczenia o unieważnienie kredytu z uwagi na wadliwe i niedozwolone zapisy umowne.

Niekorzystność ugody

Racjonalnym wydaje się spróbować ugody z bankiem a w razie niepowodzenia wystąpić z pozwem do sądu o unieważnienie. Namawiają do tego pośrednicy finansowi oferujący wsparcie prawne w tym zakresie. Warto się jednak zastanowić czy się nam opłaca uruchamiać proces ugody, jeżeli mamy świadomość, iż nasz kredyt został zawarty umową zawierającą klauzule niedozwolone będące przesłanką do unieważnienia zobowiązania. W wielu przypadkach kancelarie frankowe, prawnicy i liczni pośrednicy zachęcają frankowiczów do skorzystania z opcji mediacji tudzież negocjowania warunków ugody z bankiem zanim przystąpimy do procedury unieważnienia kredytu w CHF. S to jednak działania pozorne niewiele wnoszące i poprawiające sytuację kredytobiorcy.

 

Koszty ugody

Analizując koszty jakie musimy ponieść w odniesieniu do ugody z kosztami unieważnienia kredytu przed sądem łatwo zauważyć, że w przypadku ugody są one niewielkie lub w ogóle ich nie ma. To czy wynajmiemy pomoc prawna kancelarii frankowej na okoliczność przeprowadzenia ugody, jej uzgodnienia, negocjowania zależy od nas samych. Oceniając obiektywnie ugody ze strony banków i tak są proponowane gotowe do podpisu i frankowicz niewiele może w nich zmienić. Jeżeli jesteśmy zdecydowani przystać na warunki ugody prawnik nie jest nam potrzebny. Warto jednak mieć pełnomocnika, by ocenił na ile zapisy ugody są dla nas niekorzystne i w razie rażąco niekorzystnych warunków odwiódł nas od podpisania ugody. Zwykle za pomoc przy zawarciu ugody z bankiem kancelarie i firmy pośredniczące liczą sobie opłaty rzędu od kilkuset po dwa tysiące złotych. Stawki są rynkowe i indywidualnie ustalane na podstawie wartości zobowiązania, banku z jakim ma zostać zawarta ugoda i szeregu innych parametrów.

 

Strata czasu

Jeśli trudno jest nam spłacić kredyt frankowy, jeżeli zależy nam na jak najszybszym postępowaniu w sprawie unieważnienia kredytu nie warto tracić czasu na mediacje w sprawie ugody z bankiem. Bez Wątpienia wibor prognoza do spłaty kredytu w złotówkach ani we frankach nie są korzystne. Każdorazowo zapisy proponowane przez bank są nieatrakcyjne, zwłaszcza w porównaniu z unieważnieniem kredytu, gdy korzyści dla frankowicza są ogromne. Tym samym zamiast występować do banku o możliwość zawarcia ugody o wiele lepszym rozwiązaniem jest skierowanie umowy kredytowej do wnikliwej analizy prawnej w kancelarii frankowej. Dzięki tej czynności będziemy mogli ocenić, czy w naszym przypadku unieważnienie kredytu wchodzi w grę, na ile jest możliwe. Rzadko, ale zdarzają się też umowy, w przypadku których ugoda jest bezpieczniejszym i pewniejszym rozwiązaniem.